V Laboratoriu opět stoupá pára nad hrnci.
Máme otevřeno!